mail-16  GDPR, reklam & marknadsföring     mail-16  Enskilda upplysningar     mail-16  E-postkontakt     phone-16  Telefonkontakt
 

Registerinnehåll

 

Ladda ned demonstrationsfiler för att se exempel

Under respektive kategori kan ni se vad som ingår i just den typen av register, men för att riktigt se hur registren är uppbyggda så kan ni ladda ned en demonsrationsfil för respektive kategori. Uppgifterna är påhittade men visar i alla fall strukturen som den ser ut i de filer vi slutligen levererar (levereras som Excel-fil).

 

Privata fastighetsägare

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

Villaägare

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

Fritidshusägare

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet, om finnes)
 • PostNr(fastighet, om finnes)
 • Postort(fastighet, om finnes)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »

Bostadsrättsföreningar

 • Organisationsnummer
 • Registreringsdatum
 • Föreningens namn
 • Tillhörighet (Riksbyggen/HSB)
 • Fastighetens län
 • Fastighetens församling
 • Fastighetens postnummer
 • Fastighetens postort
 • Fastighetens statsdel
 • Byggår
 • Antal lägenheter
 • Styrelsemedlemmar – Personnamn
 • Styrelsemedlemmar – Telefon
 • Styrelsemedlemmar – Funktion (Styrelseledamot, Suppleant etc.)
 • Styrelsemedlemmar – C/O Adress
 • Styrelsemedlemmar – Gatuadress
 • Styrelsemedlemmar – Postnr
 • Styrelsemedlemmar – Ort
 • Styrelsemedlemmar – Land
Ladda ned demo »
 

Samfällighetsföreningar

Styrelsen
 • OrgNr
 • Namn
 • Typ
 • Ändamål
 • Säte
 • Firmateckning
 • Regdatum
 • Avregdatum
 • Räkenskapsår
 • Anmärkning
 • Län
 • Kommun
 • Församling
 • CoAdress
 • Adress
 • Postnr
 • Ort
 • Telefon
 • Styrelsedatum
 • Funktion
 • Namn
 • CoAdress
 • Adress
 • Ort
 • PostNr
 • Telefon arbete
 • Telefon hem
Ladda ned demo »
 

Samfällighetsföreningar

Medlemsfastigheter
 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • Andelstal i gemensamhetsanläggning(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »

Ägare av hyresfastighet

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

Ägare av tomtmark

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

Ägare av lantbruksfastighet

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »

Ägare av skogsfastighet

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

Ägare av åkermark

 • TaxID
 • Typkod
 • Namn
 • CO
 • Adressrad 1
 • Adressrad 2
 • Adressrad 3
 • Adressrad 4
 • PostNr
 • PostOrt
 • Land
 • Fastighetsbeteckning
 • Taxeringsvärde
 • BOA
 • LOA
 • Skogsareal (ha)
 • Åkerareal (ha)
 • Län(fastighet)
 • Kommun(fastighet)
 • Församling(fastighet)
 • Gatuadress(fastighet)
 • PostNr(fastighet)
 • Postort(fastighet)
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

Bostadsrättsinnehavare

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »

Hyresrättsinnehavare

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • ***
 • Tillval 1: Fast telefoni
 • Tillval 2: NIX-telefon markering
 • Tillval 3: Mobiltelefon
 • Tillval 4: Ålder
 • Tillval 5: Kön
Ladda ned demo »
 

 

 
Fastighetsregistret i Gävle AB
Besöksadress: Drottninggatan 9, 80320 Gävle. Postadress: Box 6032 800 06 Gävle.
© 2012 - Alla rättigheter tillhör Fastighetsregistret i Gävle AB.