mail-16  GDPR, reklam & marknadsföring     mail-16  Enskilda upplysningar     mail-16  E-postkontakt     phone-16  Telefonkontakt
 

Produkter

 

Målgrupper

Indelning av målgrupper är baserad på Skatteverkets koder för ägartyper och fastighetstyper. Nedan kan ni se vilka av dessa typer vi utgått från i respektive kategori. Här kan ni se en komplett redovisning av alla typkoder. Utifrån denna lista kan ni sedan beställa sådant som ni inte hittar bland våra fördefinierade målgrupper.

 

Saknar ni en målgrupp?

Hittar ni inte det ni söker? Läs mer om typkoder och beställ sådant som ni inte hittar bland våra fördefinierade målgrupper.

Ägartyp 49 - Övriga AB
Privata fastighetsägare
Typkod 300 t.o.m. 499

Privata fastighetsägare motsvaras vanligen av / ägartyp "49:Övriga AB" och fastighetstyper i intervallet 300-499.

 
Ägartyp 00 - Fysisk person
Villaägare
Typkod 220 - Småhusenheter

Villaägare motsvaras av ägartyp "00:Fysisk person" och fastighetstypen är "220:Småhusenhet, Helårsbostad för 1-2 familjer".

 
Ägartyp 00 - Fysisk person
Fritidshusägare
Typkod 221 - Småhusenhet

Fritidhusägare motsvaras av ägartyp "00:Fysisk person" och fastighetstypen är "221:Småhusenhet, Fritidsbostad för 1-2 familjer". * Observera att typkod 221 har utgått, kontakta oss för förslag på lösning.

         
Ägartyp 53 - Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar
Urvalet görs utan ägartyp

Bostadsrättsföreningar kan sökas fram utifrån boarea, län, kommun, församling, postnummer. Adresser till styrelsemedlemmarna.

 
Ägartyp 62 - Samfäll. & Sambruk
Samfällighetsföreningar
Typkod 100 t.o.m. 890

Samfällighetsföreningar motsvaras av ägartyp "62:Samhäll. & Sambruk" och fastighetstypen kan vara en rad möjliga i spannet 100-890.

 
Ägartyp 00 t.o.m. 99
Ägare av hyresfastighet
Typkod 3** - Hyreshusenhet

Inkluderar vilken som helst ägartyp, i intervallet 00 t.o.m. 99, som äger en hyresfastighet. Fastighetstypen kan vara i intervallet 300-399.

         
Ägartyp 00 t.o.m. 99
Ägare av tomtmark
Typkod - En rad möjliga

Ägare av tomtmark motsvaras av flera möjliga ägartyper samt att fastighetstypen i detta fall kan vara en rad möjliga i spannet 100-890.

 
Ägartyp 00 t.o.m. 99
Ägare av lantbruksfastighet
Typkod 100 t.o.m. 890

Ägartypen i detta fall kan teoretiskt vara allt från 00 t.o.m. 99 (ofta "00: Fysisk person") och fastighetstypen i detta fall är 121-199.

 
Ägartyp 00 t.o.m. 99
Ägare av skogsfastighet
Typkod 100 t.o.m. 120

Sök fram ägare till skogsmark och selektera på antal hektar och geografiskt område. Vi levererar information om lagfaren eller taxerad ägare.

         
Ägartyp 00 t.o.m. 99
Ägare av åkermark
Typkod 100 t.o.m. 120

Sök fram ägare av åkermark och slektera på antal hektar och geografiskt område. Vi levererar lagfaren eller taxerad ägare.

 
Boende i bostadsrätt
Bostadsrättshavare
Urvalet görs utan fastighetstyp

Plocka fram namn, postadress, postnummer, ort, , kön, ålder, telefonnummer på personer som bor i bostadsrätt i valfritt geografiskt område.

 
Boende i hyresrätt
Hyresrättshavare
Typkod 320 & 321

Plocka fram namn, postadress, postnummer, ort, , kön, ålder, telefonnummer på personer som bor i hyresrätt i valfritt geografiskt område.

 

För bostadsrättsinnehavare samt hyresrättsinnehavare så behöver vi ej specificera vare sig ägartyp eller fastighetstyp. För dessa kategorier gör vi urvalet på annat sätt. Dessa komponenter är med andra ord icke releventa för denna typ av urval som rör boende. Saknar ni en målgrupp kan ni använda våran personliga service så hjälper vi er att ta fram register för den målgruppen.

 
Fastighetsregistret i Gävle AB
Besöksadress: Drottninggatan 9, 80320 Gävle. Postadress: Box 6032 800 06 Gävle.
© 2012 - Alla rättigheter tillhör Fastighetsregistret i Gävle AB.